Cała Sikorskiego gotowa dopiero w maju?

7 stycznia 2020, 19:00, ak
fot. Bartłomiej Nowosielski, Urząd Miasta Gorzowa
Wykonawca przebudowy ul. Sikorskiego po raz kolejny złożył wniosek o nowy termin zakończenia realizacji inwestycji. Cała inwestycja miałaby być gotowa do 24 maja, a nie tak jak do tej pory zapowiadała firma – do 14 marca. Firma Trakcja PRKil zapewnia jednak, że już w marcu torowisko tramwajowe będzie przejezdne na całej długości ul. Sikorskiego.

Oficjalnym terminem zakończenia prac przy ul. Sikorskiego był 23 sierpnia 2019 roku, natomiast pod koniec ubiegłorocznych wakacji wykonawca inwestycji, firma Trakcja PRKil złożyła wniosek o wydłużenie robót do 14 marca 2020 roku. Teraz, wykonawca złożył do Urzędu Miasta Gorzowa kolejną aktualizację harmonogramu prac i zawnioskował o nowy termin realizacji inwestycji.

Do urzędników został złożony wniosek o aneks do umowy uwzględniający wskazane w korespondencji kontraktowej roszczenia wynikające m.in. z rozbieżności dokumentacji projektowej przewidzianej dla wykonania kanalizacji deszczowej w pobliżu cieku Kłodawki, a także budowy separatora. Kolizję sieci gazowej z torowiskiem czy też wstrzymanie prac przez nadzór archeologiczny przy ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Sikorskiego (zarówno na wysokości ul. Młyńskiej jak i w obrębie deptaka). Problemem była również kolizja z kablami średniego napięcia oraz fundamentami nieistniejącego budynku, a także wstrzymanie robót przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Firma Trakcja PRKil chce, aby cała przebudowa ul. Sikorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zakończyła się do 24 maja 2020 roku, a nie tak jak jeszcze niedawno wnioskowała do 14 marca 2020 roku. Wniosek wykonawcy zostanie teraz przeanalizowany przez inżyniera kontraktu.

Jednocześnie Trakcja PRKil zapewnia, że do 1 marca 2020 roku będzie gotowy odcinek od ul. Cichońskiego do ul. Chrobrego, deptak miejski oraz torowisko wraz z siecią trakcyjną na całości przebudowywanej ul. Sikorskiego w sposób umożliwiający przejazd tramwajów z ewentualną możliwością czasowego wyłączenia z użytkowania poszczególnych przystanków na przedmiotowej trasie.

FotoreportażPodziel się


Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x