Gorzów Wielkopolski – niskie bezrobocie, kogo poszukują pracodawcy?

30 listopada 2018, 12:06, red
Gorzów Wielkopolski to jedno z dwóch ważnych ośrodków miejskich w województwie lubuskim. Jest siedzibą wojewody lubuskiego. Drugim ważnym miastem jest Zielona Góra, w której swoją siedzibę ma samorząd województwa.

Według danych zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze (http://zielonagora.stat.gov.pl) to w Gorzowie panuje lepsza sytuacja, jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych. Wg stanu na koniec września 2018 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w tym mieście 2,4% (1,4 tysiąca osób) i była najniższa w całym województwie (ten sam poziom 2,4% odnotowano jeszcze w powiecie słubickim). Najgorzej sytuacja wyglądała w powiecie międzyrzeckim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła aż 12,3%. Natomiast Zielona Góra osiągnęła wynik 3,3% (2,2 tysiąca osób). Całe województwo lubuskie zanotowało stopę równą normie krajowej, czyli 5,7% (http://stat.gov.pl).

W Gorzowie Wielkopolskim, prognozy na 2019 rok publikowane w barometrze zawodów (https://barometrzawodow.pl) przewidują tylko jeden zawód z tendencją nadwyżkową. Jest to zawód kosmetyczki.

Wiele się dzieje za to w obszarze zawodów deficytowych. Największe poszukiwania pracowników przewiduje się wśród przedstawicieli zawodów związanych z pracą fizyczną (np. magazynierzy, ślusarze, spawacze, murarze, tynkarze, pracownicy budowlani). Wystąpi również zapotrzebowanie na lekarzy, pielęgniarki i położne oraz na inżynierów mechaników, nauczycieli przedmiotów zawodowych, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji.

Mniejsze braki, ale nadal stanowiące problem dla pracodawców, prognozuje się dla branż typowo rzemieślniczych (m.in. betoniarze, brukarze, fryzjerzy), operatorów różnego rodzaju urządzeń i maszyn. Deficyt wystąpi również w obszarze edukacji (nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych, przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych), branży IT (administratorzy stron internetowych, programiści), różnego typu specjalistów (np. administracji publicznej, ds. finansowych) i kierowników (sprzedaży, budowy, ds. produkcji).

W związku z tym, że jest duża przewaga zawodów deficytowych w samym Gorzowie Wielkopolskim, natomiast niektóre powiaty charakteryzują się wysokim bezrobociem, być może istnieje szansa, żeby po odpowiednim przeszkoleniu, braki w niektórych kadrach zasilić mieszkańcami sąsiednich powiatów.

Artykuł przygotowany przy pomocy Portalu Praca.pl posiadającego Oferty Pracy w Gorzowie Wielkopolskim


Podziel się

Komentarze


Zobacz także

Imprezy


Pozostałe wiadomości


x