Będzie więcej zieleni w mieście

16 grudnia 2017, 10:37, red
fot. Daniel Adamski, Urząd Miasta Gorzowa
Już w przyszłym roku skwery przy Szkole Podstawowej nr 17, Filharmonii Gorzowskiej, dawnej Łaźni oraz przy Muzeum Lubuskim zostaną odnowione. Wszystko dzięki dotacjom unijnym. Z tego samego źródła zostanie sfinansowana budowa tzw. zielonych podwórek przy ulicy Chrobrego.r

W 2018 roku odnowienia doczeka się kilka skwerów. Wszystko dzięki unijnej dotacji. Prace budowlane zostaną przeprowadzone w czterech miejscach.

Skwer przy byłej Łaźni Miejskiej - przestrzeń publiczną zaprojektowano w sposób nawiązujący skalą i formą do kontekstu urbanistycznego, zwłaszcza do przyległej zabytkowej dawnej Łaźni Miejskiej. Przewiduje się odnowienie istniejącej zieleni, wymianę nawierzchni ciągów pieszych na nową, w miejscu schodów powstanie pochylnia ułatwiająca w tym miejscu komunikację między innymi osobom niepełnosprawnym.

Teren w otoczeniu Filharmonii, skwer przy Muzeum Lubuskim i skwer przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Warszawskiej - zrealizowane zostaną nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin, wymianie ulegnie nawierzchnia części utwardzonego terenu na płyty betonowe typu Eko z wypełnieniem trawnikowym. Planuje się umocnienie skarp, wprowadzając nowe nasadzenia drzew i krzewów. Planowane jest odnowienie terenu zielenią, pojawią się również ławki oraz kosze na odpady. Wprowadzone zostaną rozwiązania proekologiczne w formie budek dla ptaków, małych ssaków i owadów.

Ponadto przy ul. Chrobrego zostaną utworzone zielone podwórka. Wykonanie trawników stanowiących miejsce wypoczynku dla każdej grupy wiekowej, nasadzenia różnorodnej roślinności niskiej i posadzenie drzew, wykonanie ciągów pieszych o zróżnicowanych nawierzchniach. W wyniku przeprowadzenia prac projektowych na trzech podwórkach powstaną ogólnodostępne miejsca zielone w miejsce dotychczas terenów niezagospodarowanych.

Projekt ma wartość 5 mln 382 tys. zł, dofinansowanie (85 %) to 4 mln 545 tys. zł; wartość prac w Gorzowie wynosi ponad 3 mln zł, unijne dofinansowanie to 2 mln 572 tys. zł.


Podziel się

Komentarze


Pozostałe wiadomości


Fotoreportaże


x
Praca!