Niższe bezrobocie w Gorzowie

13 listopada 2017, 11:40, red
fot. gorzowianin.com
Pod koniec października liczba bezrobotnych wynosiła jeszcze mniej, niż w poprzednim miesiącu. Obecnie stopa bezrobocia w mieście wynosi 3,1 procent, a w powiecie gorzowskim 5,2 procent – tak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W październiku stopa bezrobocia wynosiła 3,1 procent, a we wrześniu 3,3 procent. Natomiast w powiecie gorzowskim 5,2 proc., a miesiąc wcześniej 5,6 proc. Zarówno w Gorzowie, jak i w powiecie, nieznacznie więcej osób bez pracy to kobiety; ich odsetek wśród bezrobotnych wynosi; w mieście 57,4 proc., a w powiecie 59,2 proc..

W Gorzowie odsetek osób bez pracy w wieku do 30 lat wynosi 23,1 proc. (373 osoby), a powyżej 50 lat - 30,5 proc. (493 osoby). W powiecie gorzowskim co czwarty bezrobotny nie ma 30 lat (25,7 proc. - 315 osób), a co trzeci ma ponad 50 lat (31,8 proc. - 389 osób).

Na koniec października 2017 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 24 440 bezrobotnych, w tym 14 475 kobiet, które stanowiły 59,2 procent ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1 203 osoby.

Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach, największy w: gorzowskim (grodzkim) – o 162 osoby, strzelecko-drezdeneckim – o 136 osób, żarskim – o 123 osoby oraz zielonogórskim (grodzkim) – o 118 osób.

W powiatowych urzędach pracy zarejestrowano w październiku 5058 nowych bezrobotnych (o 378 osób mniej niż w miesiącu poprzednim).

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: międzyrzeckim – 13,3 proc., strzelecko-drezdeneckim – 12,4 proc. i krośnieńskim – 11,4 proc. Natomiast najniższą w powiatach: słubickim – 3 proc., w Gorzowie – 3,1 proc. i w Zielonej Górze – 3,6 proc.


Podziel się


Komentarze
Zobacz także

Pozostałe wiadomości


Fotoreportaże